Flamme (‘Juane Flamme’) – Grape Tomato

$3.50

70-80 Days. Open-pollinated. Indeterminate. Yellow/orange (1.5-2″)

Photo of Flamme Tomato